Tin tức - Sự kiện

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT 1 NĂM 2017 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN, ĐHQGHN

          Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ TỔNG KẾT NĂM 2016

Hội Nghị Công Chức, Viên Chức Và Tổng Kết Năm 2016

 

Khóa đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng năm 2016

KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2016

 

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT 2 NĂM 2016 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN, ĐHQGHN

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2016

Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT 1 NĂM 2016 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN, ĐHQGHN

Lễ kết nạp Đảng viên mới đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án, ĐHQGHN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

Ngày 06/01/2016, Ban Quản lý các dự án đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch nhiệm năm 2016 tại Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Tập huấn Kỹ năng tin học và Kỹ năng thuyết trình cho chuyên viên Ban Quản lý các dự án

Tập huấn Kỹ năng tin học và Kỹ năng thuyết trình cho chuyên viên Ban Quản lý các dự án

Nội dung tin cung cấp