Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2016

Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT 1 NĂM 2016 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN, ĐHQGHN

Lễ kết nạp Đảng viên mới đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án, ĐHQGHN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

Ngày 06/01/2016, Ban Quản lý các dự án đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch nhiệm năm 2016 tại Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Tập huấn Kỹ năng tin học và Kỹ năng thuyết trình cho chuyên viên Ban Quản lý các dự án

Tập huấn Kỹ năng tin học và Kỹ năng thuyết trình cho chuyên viên Ban Quản lý các dự án

Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý các dự án lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2017

Chi Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các dự án tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2017 

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các dự án lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 31/07/2015 Ban Quản lý các dự án tổ chức Đại hội Công Đoàn cơ sở khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chi bộ Ban Quản lý các dự án tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 05/6/2015 Ban Quản lý các dự án tổ chức thành công Đại hội Chi bộ khóa I nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị giao ban Kế toán trưởng ĐHQGHN năm 2015

Ngày 4/3/2015, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ cán bộ phụ trách công tác kế toán tại các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Nâng cao phương pháp và kĩ năng viết dự án

Ngày 24/12/2010, Ban Quản lí dự án và Ban Tổ chức cán bộ, ĐHQGHN tổ chức khai mạc khóa đào tạo – bồi dưỡng Phương pháp và kĩ năng viết dự án cho các cán bộ chuyên trách của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội (tờ trình số 90/XDCB ngày 04 tháng 9 năm 2002, kèm theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2001 - 2020), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8110/BKH/VPTĐ ngày 23 tháng 12 năm 2002) về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Nội dung tin cung cấp