THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KÌ THI TUYÊN VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐỢT 1 NĂM 2018

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KÌ THI TUYỂN VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐỢT 1 NĂM 2018

             Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2018 của Ban Quản lý các dự án thông báo kết quả thi kỳ thi tuyển dụng viên chức Ban Quản lý các dự án năm 2018, cụ thể như sau:

1. Kết quả thi kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý các dự án, ĐHQGHN năm 2018 (kèm theo Thông báo này).

Kết quả thi tuyển viên chức được thông báo công khai tại trụ sở Ban Quản lý các dự án và trên website: http://www.project.vnu.edu.vn

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý các dự án năm 2018 nhận đơn đề nghị phúc khảo kể từ ngày 24/9/2018 đến hết ngày 08/10/2018 để xem xét, giải quyết theo quy định. Không thực hiện việc phúc khảo đối với môn thi thực hành. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Bộ phận Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý các dự án, ĐHQGHN, Tầng 1 Nhà 14C, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Điện thoại liên hệ: 024. 37545658)

           Trân trọng thông báo./.

 

Đính kèmDung lượng
don_phuc_khao.pdf31.26 KB
cv_di_482.pdf85.83 KB