THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2018

Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau:

I. Vị trí, số lượng:

- 01 Kế toán viên

- 02 Chuyên viên Quản lý dự án.

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

Ứng viên đăng ký tuyển dụng cần đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng chuyên viên và các chức danh nghề nghiệp tương đương khác theo Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, cụ thể như sau:

1. Vị trí Kế toán viên

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như kế toán, tài chính….

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như kế toán, tài chính..., có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận (theo công văn số 1414/ĐHQGHN-ĐT ngày 08/5/2013 của ĐHQGHN), còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

* Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán tài chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

* Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về ngành kế toán.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 25 tuổi đến dưới 45, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

d) Đối tượng ưu tiên: tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

2. Vị trí Chuyên viên Quản lý dự án

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như quản lý dự án, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo máy, điện tử - viễn thông….

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như quản lý dự án, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo máy, điện tử - viễn thông…, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận (theo công văn số 1414/ĐHQGHN-ĐT ngày 08/5/2013 của ĐHQGHN), còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và chứng nhận hoàn thành khóa Quản lý dự án.

* Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm phát triển và quản lý dự án trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc trong các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

* Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng viết dự án, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về quản lý và phát triển dự án.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 25 tuổi đến dưới 45, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

 

Đính kèmDung lượng
Thông báo tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2018.doc85.5 KB