HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ TỔNG KẾT NĂM 2016

Hội Nghị Công Chức, Viên Chức Và Tổng Kết Năm 2016

 

              Ngày 06/01/2017, Ban Quản lý các dự án đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch nhiệm năm 2017 tại Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng gồm Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Khoa học Công nghệ, Ban Xây dựng, Ban TCCB và Công đoàn ĐHQGHN.


                     Sau lời phát biểu khai mạc của Giám đốc Ban QLCDA Nguyễn Hồng Dương, PGĐ Lê Văn Chiều và PGĐ Đỗ Mạnh Hà đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban QLCDA.

                PGĐ Lê Văn Chiều nhấn mạnh năm 2016 là năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc cả về quy mô cũng như cơ cấu tổ chức của Ban QLCDA. Các hoạt động trong năm của Ban luôn bám sát vào kế hoạch; nhiệm vụ ưu tiên; nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh được Giám đốc ĐHQGHN giao.

               Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc ĐHQGHN và sự phối hợp chặt chẽ giữa BQLCDA với Văn phòng, các Ban chức năng của ĐHQGHN, các đơn vị thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức, trong năm 2016, Ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Về công tác Quản lý dự án, Ban thực hiện quản lý 19 dự án, trong đó: 13 dự án chuyển tiếp, 06 dự án khởi công mới. Các dự án đều triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đạt tiến độ đã đề ra. Các dự án đã triển khai góp phần nâng cao vị thế về đào tạo, đổi mới tuyển sinh và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN.

    - Ban QLCDA đã tiến hành đầu tư xây dựng đồng bộ từ cơ sở vật chất đến nội dung chuyên môn phục vụ công tác đổi mới tuyển sinh.

              Về công tác Phát triển dự án,

       - Trong năm 2016, BQLCDA đã phát triển và được ĐHQGHN phê duyệt 7 dự án vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 là 3 dự án (đạt 175% so với kế hoạch).

        Bên cạnh đó  BQLCDA tiếp tục triển khai xây dựng các dự án còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và các dự án khác do Giám đốc ĐHQGHN giao để chuẩn bị cho những năm tiếp theo.

             Về công tác Kế hoạch tài chính,

            - Hoàn thiện xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 theo quy định và hướng dẫn của ĐHQGHN, đồng thời xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân chi tiết các gói thầu/dự án theo kế hoạch vốn được phân bổ của cả năm.

       - Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch giữa các phòng/bộ phận của BQLCDA một cách nghiêm túc, đúng quy định theo từng tháng, từng quý sau đó báo cáo Ban Giám đốc để có điều chỉnh phù hợp.

        Về công tác Hành chính - Tổng hợp

      - Về cơ sở vật chất:  Cơ sở vật chất từng bước được cải thiện, đáp ứng được nhu cầu làm việc của CBCNV.

        - Về công tác Hành chính: Công tác hành chính, tổng hợp ngày càng được chú trọng, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo đúng nguyên tắc, đáp ứng kịp thời các hoạt động của BQLCDA. Công tác tổng hợp, báo cáo được thực hiện thường xuyên, phản ánh đầy đủ số lượng, chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động của BQLCDA.

         -  Về công tác tổng hợp: chuẩn bị các báo cáo và tổng hợp số liệu phần lớn kịp thời cho Ban Giám đốc tham gia họp giao ban tại ĐHQGHN và các cuộc họp của BQLCDA.

         - Về công tác lễ tân, phục vụ: thực hiện tốt công tác đón tiếp khách khi đến BQLCDA làm việc; chuẩn bị hậu cần cho công tác họp, hội nghị của BQLCDA.

                                          

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao kết quả mà Ban QLCDA đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời PGĐ cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại cần được khắc phục trong năm 2016. Cụ thể:

      Tổ chức nhân sự: Ban QLCDA phối hợp với Ban TCCB bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên trong ban. Phân công công việc theo chuyên môn và phù hợp hơn.

      Xây dựng dự án: cần tập trung xây dựng dự án chuyên sâu. Hiệu quả sử dụng phải được làm rõ trong dự án và phải được gắn với tăng chỉ tiêu của đơn vị. Cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực để tư vấn và tham mưu cho Ban giám đốc.

       Tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Ban QLCDA với các đơn vị thụ hưởng của dự án.

                 

                     Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Nguyễn Hồng Dương xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của PGĐ ĐHQGHN và ý kiến phát biểu của đại diện các Ban chức năng, Ban QLCDA sẽ tiếp thu hoàn thiện báo cáo. GĐ Nguyễn Hồng Dương mong rằng sang năm 2017 đứng trước những thời cơ và thách thức mới, Ban QLCDA tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban GĐ ĐHQGHN, các Ban chức năng để Ban hoàn tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

          Cuối cùng, nhân dịp năm mới 2017, đại diện cho ban giám đốc BQLCDA, xin gửi tới các đồng chí và toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.