Khóa đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng năm 2016

KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2016

 

          Ngày  20/21 tháng 9 năm 2016 Ban Quản lý các dự án  đã phối hợp với  công ty CFTD tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cán bộ viên chức người lao động của Ban quản lý các dự án, ĐHQGHN

              Thay mặt Ban Giám đốc, Đồng chí Lê Văn Chiều – Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án phát biểu khai mạc khóa đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng:

         

          Thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Ban Giám đốc, để giúp cán bộ viên chức và người lao động tại Ban hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu qua mang, tiến tới áp dụng trong công tác đấu thầu cho các dự án đầu tư trong ĐHQGHN. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng được tổ chức hôm nay nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, tiện ích của việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu cũng như tăng cường nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đấu thầu; nâng cao năng lực tổ chức, triển khai của các chủ đầu tư tại ban quản lý dự án nói riêng và các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp nói chung.

 

 

          Tại khóa học, các cán bộ chuyên viên đã được các chuyên gia của Phòng quản lý mạng đấu thầu- Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu về:

           -  Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh triển khai đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

           - Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng

           - Thông tư 07/2016/BKHĐT về Quy định chi tiết lập HSMT, HSYC MSHH đối với đấu thầu qua mạng

           - Chức năng của bên mời thầu

           - Công nghệ bảo mật

           - Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng

           - Đăng tải thông tin về đấu thầu (Thực hành)  

 

 

           - Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của Nhà thầu

           - Mở thầu qua mạng của bên mời thầu

          Khoá tập huấn đã trang bị kiến thức cũng như những kỹ năng thực hành trong việc triển khai đấu thầu qua mạng, góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đấu thầu tại Ban Quản lý các dự án - ĐHQGHN.