Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án

Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 đến hết ngày 10/06/2016.

Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo thông báo số 330/TB-BQLCDA ngày 11/04/2016 của Ban Quản lý các dự án, ĐHQGHN tại website http://www.project.vnu.edu.vn

Trân trọng thông báo./.

 

Đính kèmDung lượng
thong_bao_so_330.pdf141.62 KB