HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

Ngày 06/01/2016, Ban Quản lý các dự án đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch nhiệm năm 2016 tại Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng gồm Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Khoa học Công nghệ, Ban Xây dựng và Công đoàn ĐHQGHN.

Sau lời phát biểu khai mạc của Giám đốc Ban QLCDA Trần Thanh Khiết, PGĐ Lê Văn Chiều và PGĐ Đỗ Mạnh Hà đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban QLCDA.

PGĐ Lê Văn Chiều nhấn mạnh năm 2015 là năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc cả về quy mô cũng như cơ cấu tổ chức của Ban QLCDA; là năm diễn ra các sự kiện lớn như tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ I, Đại hội Công đoàn lần thứ I, Đại hội chi đoàn lần thứ I. Các hoạt động trong năm của Ban luôn bán sát vào kế hoạch; nhiệm vụ ưu tiên; nhiệm vụ thường thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh được Giám đốc ĐHQGHN giao.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc ĐHQGHN và sự phối hợp chặt chẽ giữa BQLCDA với Văn phòng, các Ban chức năng của ĐHQGHN, các đơn vị thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN cùng với sự lỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, trong năm 2015, Ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về công tác Quản lý dự án, Ban thực hiện quản lý 13 dự án, trong đó: 06 dự án chuyển tiếp, 07 dự án khởi công mới. Các dự án đều triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đạt tiến độ đã đề ra. Các dự án đã triển khai góp phần nâng cao vị thế về đào tạo, đổi mới tuyển sinh và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN. Một số kết quả đạt được như:

- Ban QLCDA đã tiến hành đầu tư xây dựng đồng bộ từ cơ sở vật chất đến nội dung chuyên môn phục vụ công tác đổi mới tuyển sinh

- Sửa chữa và nâng cấp phòng ở cho sinh viên Khu ký túc xá số 4 tại Hòa Lạc. Ký túc xá số 4 đưa vào hoạt động phục vụ cho những khóa sinh viên đầu tiên lên học tập, đánh dấu bước đầu đi chuyển ĐHQGHN lên Hòa Lạc tạo tiền đề cho những hoạt động lâu dài và bền vững tại địa điểm mới.

- Sửa chữa và nâng cấp và bàn giao công trình Nhà công vụ ĐHQGHN tại Hòa Lạc đưa vào sử dụng đúng tiến độ, kịp thời phục vụ các Hội nghị trong ĐHQGHN.

     Về công tác Phát triển dự án, hoàn thành công tác xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 của ĐHQGHN, phát triển và được phê duyệt 11 dự án, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu được giao đầu năm là 3 dự án (đạt 366% kế hoạch), bao gồm:

- 04 dự án ưu tiên thực hiện năm 2016 thuộc Kế hoạch trung hạn vốn Bộ KH&ĐT; 03 dự án Tăng cường năng lực nguồn vốn của Bộ Tài chính; 03 dự án thuộc Chương trình chính sách giáo dục ĐH vay vốn WB; 01 dự án thuộc đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” nguồn vốn Bộ TTT-TT.

- Tiếp tục triển khai xây dựng 10 dự án còn lại thuộc Kế hoạch trung hạn

     Về công tác Kế hoạch tài chính, hoàn thành chương trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với các dự án trong giai đoạn 2010 - 2014. Giải ngân nguồn vốn đầu tư, vốn thường xuyên được thực hiện đúng các nguyên tắc về tài chính, đảm bảo kế hoạch đề ra: hoàn thành giải ngân 96%.Thực hiện tiết kiệm các khoản chi phí thường xuyên, đảm bảo nguồn thu và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động đạt mức tăng 5% so với cùng kỳ năm 2014.

                                                                                            

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao kết quả mà Ban QLCDA đã đạt được trong năm 2015. Đồng thời PGĐ cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại cần được khắc phục trong năm 2016. Cụ thể:

- Tổ chức nhân sự: Ban QLCDA phối hợp với Ban TCCB bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên trong ban. Phân công công việc theo chuyên môn và phù hợp hơn.

- Xây dựng dự án: cần tập trung xây dựng dự án chuyên sâu. Hiệu quả sử dụng phải được làm rõ trong dự án và phải được gắn với tăng chỉ tiêu của đơn vị. Cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực để tư vấn và tham mưu cho Ban giám đốc.

- Tiến hành rà soát, đóng gói hồ sơ dự án phục vụ kiểm tra của Thanh tra chính phủ năm 2016.

- Tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Ban QLCDA với các đơn vị thụ hưởng của dự án.

            Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Trần Thanh Khiết xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của PGĐ ĐHQGHN và ý kiến phát biểu của đại diện các Ban chức năng, Ban QLCDA sẽ tiếp thu hoàn thiện báo cáo. GĐ Trần Thanh Khiết mong rằng sang năm 2016 đứng trước những thời cơ và thách thức mới, Ban QLCDA tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban GĐ ĐHQGHN, các Ban chức năng để Ban hoàn tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2016.

Cuối cùng, nhân dịp năm mới 2016, đại diện cho ban giám đốc BQLCDA, xin gửi tới các đồng chí và toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.