Tập huấn Kỹ năng tin học và Kỹ năng thuyết trình cho chuyên viên Ban Quản lý các dự án

Tập huấn Kỹ năng tin học và Kỹ năng thuyết trình cho chuyên viên Ban Quản lý các dự án

Được sự quan tâm của lãnh đạo Ban, ngày 28/11/2015 và ngày 4-5/12/2015 Ban Quản lý các dự án (Ban QLCDA) đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và dự báo nguồn nhân lực ĐHQGHN tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng tin học và kỹ năng thuyết trình cho toàn thể cán bộ nhân viên của Ban QLCDA. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng làm việc cho cán bộ nhân viên trong Ban QLCDA để đáp ứng yêu cầu công việc ngày cao và phức tạp trong công tác quản lý dự án. 

 Qua lớp tập huấn các cán bộ của Ban đã được nâng cao về kỹ năng tin học, đặc biệt là kỹ năng soạn thảo văn bản theo quy định hành chính của ĐHQGHN và được trang bị một số kiến thức cơ bản kỹ năng thuyết trình như: cách xây dựng cấu trúc một bài thuyết trình rõ ràng từ phần mở đầu cho đến phần kết thúc đúng trọng tâm và đáp ứng nhu cầu người nghe; Cách thể hiện giọng nói, ngữ điệu, biểu cảm và ngôn ngữ cử chỉ phù hợp; chia sẻ về cách kết nối với người nghe thông qua việc quan tâm đến nhu cầu người nghe cũng như tạo cơ hội cho người nghe được tham gia; hướng dẫn sử dụng giáo cụ trực quan hiệu quả; và chia sẻ kinh nghiệm về cách xử lý tình huống trong phần thảo luận và hỏi đáp.

Trong suốt thời gian của khóa tập huấn các học viên được giảng viên hướng dẫn làm bài thực hành và làm việc theo nhóm, đồng thời giảng viên đã góp ý kiến và lưu ý các vấn đề còn hạn chế để điều chỉnh cho từng học viên. Cuối khóa học hầu hết các bài thực hành thuyết trình của học viên đều đáp ứng yêu cầu của giảng viên và có những bài thuyết trình thành công và hiệu quả.

 Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, các học viên đều cảm thấy tự tin hơn khi thuyết trình trước các Hội đồng. Trong thời gian tới, Ban QLCDA tiếp tục tổ chức thêm nhiều khóa học về để cán bộ chuyên viên của Ban hoàn thiện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc.